DSA

Digital Services Act (DSA) – Akt o Usługach Cyfrowych.

Co to jest Digital Services Act (DSA), znany również jako Akt o Usługach Cyfrowych.

Digital Services Act (DSA), znany również jako Akt o Usługach Cyfrowych, to europejska inicjatywa regulacyjna mająca na celu zaktualizowanie i ujednolicenie przepisów dotyczących odpowiedzialności platform internetowych oraz ochrony użytkowników online. DSA ma na celu dostosowanie prawa do dynamicznego i zmieniającego się środowiska cyfrowego, a także zwiększenie bezpieczeństwa, przejrzystości i odpowiedzialności w obszarze internetu.

Główne cele DSA obejmują:

 1.  Ustanowienie nowych zasad dotyczących odpowiedzialności platform internetowych, w tym większej przejrzystości i odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników oraz działań podejmowanych w celu usuwania szkodliwych treści online.
 2. Uzyskanie większej przejrzystości w zakresie algorytmów stosowanych przez platformy internetowe do personalizacji treści i usług dla użytkowników.
 3.  Zapewnienie skutecznego egzekwowania przepisów dotyczących ochrony konsumentów, zwalczania dezinformacji oraz walki z nielegalnymi treściami online, w tym treściami dotyczącymi terroryzmu, nienawiści oraz treściami przemocowymi.
 4. Ustalenie szczegółowych wymogów dotyczących przejrzystości reklam online i działań marketingowych.
 5.  Określenie obowiązków platform internetowych w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego oraz wspieranie innowacji i konkurencji w sektorze cyfrowym.

DSA stanowi kluczowy element strategii Unii Europejskiej w zakresie regulacji cyfrowego rynku w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników online, ochrony ich praw oraz promowania uczciwej konkurencji i innowacji w sektorze cyfrowym.

Jakie podmioty objęte są tą regulacją?

Regulacja Digital Services Act (DSA) obejmuje różnorodne podmioty działające w środowisku cyfrowym. Główne podmioty objęte tym aktem prawnym to:

 • Platformy internetowe: Obejmuje to różnorodne platformy online, takie jak serwisy społecznościowe, portale internetowe, fora dyskusyjne, sklepy internetowe oraz inne platformy umożliwiające publikowanie treści przez użytkowników.

 • Usługodawcy pośredniczący w dostępie do internetu: Obejmuje to dostawców usług internetowych (ISP), dostawców usług hostingowych oraz inne podmioty świadczące usługi techniczne umożliwiające dostęp do internetu lub hosting treści online.

 • Usługodawcy interaktywnych usług online (IOSS): Obejmuje to platformy internetowe, które umożliwiają użytkownikom komunikację między sobą w czasie rzeczywistym, takie jak aplikacje komunikacyjne, komunikatory internetowe oraz inne usługi komunikacyjne online.

Regulacja DSA stawia przed tymi podmiotami szereg obowiązków i wymogów dotyczących bezpieczeństwa, przejrzystości, odpowiedzialności oraz ochrony użytkowników online. Obejmuje to m.in. obowiązki dotyczące usuwania szkodliwych treści, zapewnienia przejrzystości w zakresie stosowanych algorytmów, przeciwdziałania dezinformacji, ochrony praw konsumentów oraz ścisłej współpracy z organami regulacyjnymi.

Jaka będzie odpowiedzialność pośredników i ich obowiązki?

Digital Services Act (DSA) nakłada szereg odpowiedzialności i obowiązków na pośredników internetowych, aby zapewnić większe bezpieczeństwo i ochronę użytkowników online. Oto główne aspekty odpowiedzialności i obowiązków, które nakłada DSA na pośredników:

 • Usuwanie szkodliwych treści: Pośrednicy internetowi muszą podejmować skuteczne działania w celu usuwania treści naruszających prawo, takich jak treści nawołujące do przemocy, treści propagujące nienawiść rasową, treści pornograficzne dziecięce itp. DSA określa ramy czasowe na usuwanie takich treści oraz nakłada obowiązek skutecznej reakcji na zgłoszenia użytkowników.
 • Przejrzystość i obowiązki informacyjne: Pośrednicy internetowi mają obowiązek zapewnienia przejrzystości w zakresie stosowanych algorytmów, procesów moderacji treści oraz sposobów prezentowania treści użytkownikom. Muszą również udostępniać użytkownikom informacje na temat polityki moderacyjnej i zasad funkcjonowania platformy.
 • Przeciwdziałanie dezinformacji: Pośrednicy muszą podejmować działania w celu ograniczania rozprzestrzeniania dezinformacji poprzez wprowadzanie mechanizmów identyfikacji i eliminacji fałszywych informacji oraz współpracę z władzami publicznymi i ekspertami w celu zwalczania dezinformacji.
 • Ochrona praw konsumentów: Pośrednicy muszą zapewniać ochronę praw konsumentów w zakresie handlu online, w tym zapewnienie przejrzystości i uczciwości informacji na temat produktów i usług, jak również rozstrzyganie sporów konsumenckich.
 • Współpraca z władzami regulacyjnymi: Pośrednicy są zobowiązani do współpracy z władzami regulacyjnymi poprzez udostępnianie danych i informacji oraz wspieranie działań mających na celu egzekwowanie przepisów regulacyjnych dotyczących internetu.

Podsumowanie

Digital Services Act (DSA), znany również jako Akt o Usługach Cyfrowych, stanowi przełomową inicjatywę regulacyjną w Europie, mającą na celu nowoczesne i zharmonizowane uregulowanie zasad funkcjonowania platform internetowych oraz zwiększenie ochrony użytkowników w świecie cyfrowym. Ta kompleksowa legislacja dotyka różnorodnych aspektów odpowiedzialności i obowiązków pośredników online, aby zapewnić bezpieczniejsze i bardziej transparentne środowisko online. Zgodnie z DSA, pośrednicy tacy jak platformy internetowe i dostawcy usług są zobowiązani do obowiązków, w tym usuwania szkodliwych treści, zapewnienia przejrzystości w praktykach moderacji treści, zwalczania dezinformacji, ochrony praw konsumentów w handlu online oraz współpracy z organami regulacyjnymi w celu skutecznego egzekwowania przepisów związanych z internetem. DSA podkreśla znaczenie znalezienia równowagi między zapewnianiem bezpieczeństwa i praw użytkowników, a jednoczesnym respektowaniem zasad wolności słowa i innowacji w przestrzeni cyfrowej. Poprzez wprowadzenie klarownych wytycznych i obowiązków dla pośredników, DSA ma na celu stworzenie ekosystemu cyfrowego, który priorytetowo traktuje bezpieczeństwo użytkowników, odpowiedzialność i transparentność, przyczyniając się w ostatecznym rozrachunku do bardziej odpornego i godnego zaufania środowiska online dla wszystkich. A to wszystko już od jutra 17 lutego 2024 roku.

 

#dsa #uslugiCyfrowe #aktouslugachCyfrowych #bezpieczenstwouzytkownikow #ochronaPrawKonsumentow #wolnoscSlowa #usuwanieSzkodliwychTresci #DigitalServicesAct