brAND Book – Księga znaku. Czy jest potrzebna?

 1. Wprowadzenie
 2. Logotyp a Księga Znaku
  Zastosowanie logo
  Geneza logo
  Wersja podstawowa i alternatywna
  Konstrukcja logotypu
  Pole podstawowe i ochronne znaku
  Kolorystyka logo
  Typografia
  Rozmiar minimalny i skalowanie logo
  Wykorzystanie na różnych tłach
  Niedopuszczalne modyfikacje
 3.  Budowa Znaku Marki
  Najważniejsze wytyczne
 4. Forma Księgi Znaku
  Elektroniczna vs. drukowana
  Zawartość dokumentu
 5. Koszty Tworzenia Brand Booka
 6. Rola Brand Booka w Świecie Marketingu
  Czy to tylko formalność?
  Opłacalność tworzenia elementów brand booka
 7. Główne Zalety Korzystania z Brand Booka
 8. Podsumowanie: Księga Znaku jako Mapa Wizerunku Marki

LOGOTYP

Logotyp, a brand book – zastosowanie logo:
Logotyp to graficzne przedstawienie nazwy lub symbolu, które jest znakiem rozpoznawczym danej marki. Jest to kluczowy element identyfikacji wizualnej, który pomaga klientom szybko zidentyfikować markę. Natomiast brand book to dokument zawierający wytyczne dotyczące stosowania logotypu oraz innych elementów wizualnych marki. To w brand booku znajdziemy informacje o tym, w jaki sposób używać logotypu na różnych nośnikach, jakie kolory i czcionki są dopuszczalne oraz jakie są niedopuszczalne modyfikacje logotypu.

Księga marki, a księga znaku:
Księga marki (czyli brand book) i księga znaku to w zasadzie synonimy. Oba terminy odnoszą się do dokumentu zawierającego wytyczne dotyczące identyfikacji wizualnej marki, w tym stosowania logotypu, kolorów, typografii itp.

Geneza logo:
Geneza logo to historia lub powstanie logotypu danej marki. Może opowiadać o inspiracjach, procesie twórczym, ewolucji logo w czasie, itp.

Wersja podstawowa i alternatywna:
W brand booku znajdują się zazwyczaj różne wersje logotypu. Wersja podstawowa to główny wariant logotypu, który powinien być stosowany najczęściej. Natomiast wersje alternatywne to modyfikacje logotypu dopasowane do konkretnych sytuacji, np. logotyp w wersji monochromatycznej, w wersji do zastosowania na tle zdjęcia, itp.

Konstrukcja, pole podstawowe i ochronne znaku:
Konstrukcja logotypu odnosi się do jego układu i proporcji. Pole podstawowe to przestrzeń wokół logotypu, która powinna pozostać wolna od innych elementów, aby logotyp był czytelny i efektywny. Pole ochronne to obszar, który należy zachować wolny od innych elementów, aby nie naruszyć czytelności i integralności logotypu.

Kolorystyka logo:
W brand booku określone są kolory, które można stosować w logotypie oraz w jakich sytuacjach należy używać poszczególnych kolorów. Określa się również warianty kolorystyczne logotypu, np. pełnokolorowy, czarno-biały, monochromatyczny itp.

Typografia:
Typografia określa jakie czcionki należy stosować w komunikacji marki. W brand booku podawane są konkretne rodzaje czcionek oraz ich wielkości i sposoby stosowania.

Rozmiar minimalny i skalowanie logo:
W brand booku określone są minimalne rozmiary logotypu, które zapewniają jego czytelność. Podane są również zalecenia dotyczące skalowania logotypu w różnych sytuacjach, aby zachować jego proporcje.

Wykorzystanie na różnych tłach:
Brand book określa zasady stosowania logotypu na różnych tłach, np. jasnych, ciemnych, jednolitych, tekstury, itp. Wskazuje również, czy konieczne jest użycie wersji logotypu z tłem przystosowanym do konkretnego podłoża.

Niedopuszczalne modyfikacje:
W brand booku zawarte są również wytyczne dotyczące niedopuszczalnych modyfikacji logotypu. Wskazuje się, jakie zmiany są zabronione, aby zachować spójność i integralność wizerunku marki.

Jak zbudowany jest znak marki? Poznaj wytyczne!
Znak marki, czyli logo, jest zbudowany zwykle z kombinacji elementów graficznych, symboli, liter, lub wszystkich tych elementów razem. Najważniejsze wytyczne dotyczące jego budowy to zachowanie prostoty, czytelności, unikalności oraz odzwierciedlenie wartości i charakteru marki.

Jaką formę ma księga znaku?
Księga znaku może przybierać różne formy, ale zazwyczaj jest to dokument w formie elektronicznej lub drukowanej. Może zawierać opisy, wytyczne, przykłady zastosowania, case study, inspiracje itp.

Ile kosztuje stworzenie brand booka?
Koszt stworzenia brand booka może być zróżnicowany i zależy od wielu czynników, takich jak złożoność marki, potrzeby klienta, profesjonalizm agencji czy projektanta, itp.

Czy brand book to tylko formalność w świecie marketingowym?
Nie, brand book to nie tylko formalność, ale kluczowe narzędzie w zarządzaniu wizerunkiem marki. Pomaga utrzymać spójność i konsekwencję w komunikacji wizualnej marki, co ma istotne znaczenie dla jej rozpoznawalności i zaufania klientów.

Czy stworzenie elementów brand booka jest opłacalne?
Tak, stworzenie brand booka jest opłacalne, ponieważ pomaga uniknąć kosztownych pomyłek i nieporozumień w przyszłej komunikacji marki. Ułatwia także pracę z zewnętrznymi agencjami czy partnerami, zapewniając spójność wizerunku marki.

Główne zalety korzystania z brand booka to utrzymanie spójności wizerunku marki, budowanie rozpoznawalności, zaufania i lojalności klientów, a także ułatwienie współpracy z agencjami kreatywnymi, partnerami i pracownikami, poprzez klarowne i jednolite wytyczne dotyczące stosowania elementów wizualnych marki. Dzięki temu brand book staje się nieodzownym narzędziem w zarządzaniu marką oraz skutecznym wsparciem w budowaniu jej sukcesu na rynku.

 

PODSUMOWANIE

 

Twoja MAPA do zbudowania marki.
Księga znaku jest swoistą mapą dla marki, określającą zasady i wytyczne dotyczące jej identyfikacji wizualnej. Podobnie jak mapa wskazuje nam drogę, księga znaku pokazuje nam, jak poruszać się w świecie wizerunku marki, zachowując spójność i konsekwencję.

Podobnie jak mapa ukazuje nam miejsca do odwiedzenia i drogi dojazdowe, księga znaku wyznacza obszary do eksploracji w zakresie komunikacji wizualnej marki oraz ścieżki do stosowania różnych elementów graficznych.

W ten sposób, zarządzając marką, korzystamy z księgi znaku tak jak podróżujący korzystają z mapy – jako niezbędnego narzędzia, które pomaga nam osiągnąć nasze cele w wizualnym krajobrazie biznesu.

 

#brandbook #budowaMarki #ksiegaznaku #wizerunekMArki #logo #logotyp #typografia #genezaLogo

 

Tags: No tags

Dodaj komentarz

You must be logged in to post a comment