antytrendy

Klient bezdowodowy – nowe podejście do personalizacji marketingu.

Przeszłe pokolenia wyłaniały się z wyraźnymi, niepowtarzalnymi charakterami, ukształtowanymi przez unikatowe doświadczenia minionych epok. Jednakże, w miarę gwałtownego rozwoju technologii, zwłaszcza w obszarze komunikacji i dostępu do informacji,
te historyczne granice zaczynają się zacierać, stawiając nas w erze, gdzie różnice między pokoleniami stają się coraz mniej wyraźne.

W najbliższych latach zauważymy rewolucyjne zmiany w podejściu do marketingu, gdzie przestaniemy ograniczać nasze strategie do stereotypowych podziałów na pokolenia. Przyjrzyjmy się tylko temu, jak świat gier komputerowych ewoluował – grają ludzie w każdym wieku. Gry stały się integralną częścią życia nie tylko millenialsów, ale także przyszłego pokolenia silver’sów (uwielbam to słowo!).
Jest to wyraźny znak, że nie możemy już polegać na uproszczonych klasyfikacjach naszych klientów.

Aby uniknąć negatywnego wpływu na strategie komunikacji marki, nasze myślenie musi rozwijać się zgodnie ze zmieniającymi się trendami, unikając utrwalania szkodliwych stereotypów i błędnych założeń.
Współpraca między przedstawicielami różnych pokoleń staje się coraz bardziej powszechna, a wiek przestaje być głównym czynnikiem determinującym ich zachowania konsumenckie.

To znaczące zjawisko otwiera nowe możliwości budowania silniejszych więzi społecznościowych, zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym. Przekraczanie granice pokoleń przynosi za sobą potencjał do tworzenia nowych, bardziej zróżnicowanych społeczności, które mogą czerpać korzyści z różnorodności i wzajemnego zrozumienia.

W trakcie tworzenia profili konsumentów warto skupić się na ich motywacjach, celach, pragnieniach, obawach i przeszkodach, zamiast skupiać się jedynie na ich wieku. Stopniowo odchodzi się od tradycyjnego podejścia opartego na wieku i zwraca się uwagę na indywidualne cechy i doświadczenia konsumentów. Ważne jest uwzględnienie różnic w tych aspektach w zależności od miejsca wychowania, miejsca zamieszkania czy udziału w istotnych wydarzeniach życiowych. Dążenie do hiperpersonalizacji przekazów reklamowych staje się niezbędne, gdy zaczynamy porzucać stereotypowe myślenie oparte na pokoleniach.

  • Kiedy tworzysz profile swoich klientów, skup się na ich pragnieniach, celach, marzeniach, obawach i przeszkodach,
    zamiast trzymać się jedynie wieku. Stopniowo rezygnuj z kategoryzowania klientów według dat urodzenia
  • Bądź świadomy różnic w motywacjach, celach i obawach klientów, które mogą wynikać z ich miejsca wychowania, zamieszkania oraz udziału w istotnych wydarzeniach życiowych.
  • Hiperpersonalizacja reklam stanie się niezbędna, gdy przestaniesz opierać swoje strategie na podziale na pokolenia.